Blog Layout 1

List of posts in Blog layout 2

Решавањето проблеми е клучна вештина на агилните луѓе

Jan 14,23by admin

Денес на компаниите им требаат луѓе со капацитет на решавање проблеми и креативно размислување, многу повеќе од било кога. Откријте …

Read More

За агилните тимови одговорноста е прв приоритет!

Тоа не е моја работа! Никој не ми кажа! Тој е крив! Колку често слушаме разни изговори од колегите и …

Read More

Дали хибридниот модел е новиот стил на организациско работење?

Dec 24,22by admin

„Да се вратам во канцеларија или да не се вратам? Прашањето е сега!“ Многу од вработените во шекспировски стил се …

Read More

Иднината на работата: Агилни човечки ресурси

Sep 8,22by admin

Сакате да откриете колку е адаптибилна вашата компанија? Новата нормала наметнува нов стил на работа, нови вештини и алатки. Откријте …

Read More

Кој е агилниот менаџер и зошто е толку важен за компанијата?

Aug 19,22by admin

Новата нормала и пост Ковид-19 опкружување бара од компаниите да станат пожилави и адаптабилни на промените, но тоа подразбира и …

Read More

Управување со стресот на работното место

Jun 10,22by admin

Улогата на менаџерот е да ги открие потребите на вработените кои влијаат на нивната добросостојба. Кои се нивните афинитени, доблести, …

Read More
© 2022 Agile.mk All rights reserved.