Management 3.0

14

Jan'23

Решавањето проблеми е клучна вештина на агилните луѓе

Денес на компаниите им требаат луѓе со капацитет на решавање проблеми и креативно размислување, многу повеќе од било кога. Откријте …

Read More

05

Jan'23

За агилните тимови одговорноста е прв приоритет!

Тоа не е моја работа! Никој не ми кажа! Тој е крив! Колку често слушаме разни изговори од колегите и …

Read More

10

Jun'22

Управување со стресот на работното место

Улогата на менаџерот е да ги открие потребите на вработените кои влијаат на нивната добросостојба. Кои се нивните афинитени, доблести, …

Read More

17

May'22

Која е релацијата меѓу Management 3.0 и иднината на работењето?

Развојот на технологијата е толку брз и динамичен што постоечките системи на организациско работење не можат да го држат чекорот …

Read More
© 2022 Agile.mk All rights reserved.