All posts by admin

14

Jan'23

Решавањето проблеми е клучна вештина на агилните луѓе

Денес на компаниите им требаат луѓе со капацитет на решавање проблеми и креативно размислување, многу повеќе од било кога. Откријте …

Read More

05

Jan'23

За агилните тимови одговорноста е прв приоритет!

Тоа не е моја работа! Никој не ми кажа! Тој е крив! Колку често слушаме разни изговори од колегите и …

Read More

24

Dec'22

Дали хибридниот модел е новиот стил на организациско работење?

„Да се вратам во канцеларија или да не се вратам? Прашањето е сега!“ Многу од вработените во шекспировски стил се …

Read More

08

Sep'22

Иднината на работата: Агилни човечки ресурси

Сакате да откриете колку е адаптибилна вашата компанија? Новата нормала наметнува нов стил на работа, нови вештини и алатки. Откријте …

Read More

19

Aug'22

Кој е агилниот менаџер и зошто е толку важен за компанијата?

Новата нормала и пост Ковид-19 опкружување бара од компаниите да станат пожилави и адаптабилни на промените, но тоа подразбира и …

Read More

10

Jun'22

Управување со стресот на работното место

Улогата на менаџерот е да ги открие потребите на вработените кои влијаат на нивната добросостојба. Кои се нивните афинитени, доблести, …

Read More
© 2022 Agile.mk All rights reserved.