Agility in HR

24

Dec'22

Дали хибридниот модел е новиот стил на организациско работење?

„Да се вратам во канцеларија или да не се вратам? Прашањето е сега!“ Многу од вработените во шекспировски стил се …

Read More

08

Sep'22

Иднината на работата: Агилни човечки ресурси

Сакате да откриете колку е адаптибилна вашата компанија? Новата нормала наметнува нов стил на работа, нови вештини и алатки. Откријте …

Read More

19

Aug'22

Кој е агилниот менаџер и зошто е толку важен за компанијата?

Новата нормала и пост Ковид-19 опкружување бара од компаниите да станат пожилави и адаптабилни на промените, но тоа подразбира и …

Read More
© 2022 Agile.mk All rights reserved.