Која е релацијата меѓу Management 3.0 и иднината на работењето?

Развојот на технологијата е толку брз и динамичен што постоечките системи на организациско работење не можат да го држат чекорот во иднина. Откријте како Management 3.0 се усогласува со технологијата од текстот на нашиот колега Сем од М3.0 на следниот линк.

© 2022 Agile.mk All rights reserved.