Иднината на работата: Агилни човечки ресурси

Сакате да откриете колку е адаптибилна вашата компанија? Новата нормала наметнува нов стил на работа, нови вештини и алатки. Откријте како може HR да стане агилен и да и помогне на својата компанија во новите турблентни услови на работење.

Следете го линкот до Економија и бизнис каде е објавен авторскиот текст на Илија Попјанев:

January 14, 2023
© 2022 Agile.mk All rights reserved.