За агилните тимови одговорноста е прв приоритет!

Тоа не е моја работа! Никој не ми кажа! Тој е крив!

Колку често слушаме разни изговори од колегите и секогаш се прашуваме има ли крај, дали некогаш некој ќе понесе одговорност. Како одговорноста да стане работна навика и вредност на секој член на тимот.

Следете го линкот до странатана Менаџмент 3.0 каде е објавен авторскиот текст на Илија Попјанев.

January 14, 2023
© 2022 Agile.mk All rights reserved.