Дали хибридниот модел е новиот стил на организациско работење?

„Да се вратам во канцеларија или да не се вратам? Прашањето е сега!“

Многу од вработените во шекспировски стил се прашуваат и размислуваат кој работен модел најмногу им одговара. Откријте како хибридниот модел се наметнува како нужен компромис на релација вработенини – компанија.

Следете го линкот до Економија и бизнис каде е објавен авторскиот текст на Илија Попјанев:

January 14, 2023
© 2022 Agile.mk All rights reserved.