Курсеви

Сертификациски онлајн обуки

Обуки од програмата на Management 3.0

 

Management 3.0 Foundations 

Тренинг за агилно лидерство по методологијата на Management 3.0, со вклучени осум модули на теми: принципи на М3.0, мотивација на луѓето, делегирање и организирање, компаниска култура, цели… 

Се испорачува во 4 сесии по 4 часа, плус сертификација. Редовна цена 499 еур.

Agility in HR (ICP-AHR) 

Тренинг за агилност во човечките ресурси. Напредно ниво, со вклучени осум модули на теми: основи на агилност, регрутација, мерење на перформанси, ангажираност и добросостојба…  

Се испорачува во 8 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 699 еур.

Energizing People 

HR тренинг за мотивација, добросостојба и среќа. Напредно ниво, со вклучени четири модули на тема: мотивација, инклузивност и диверсификација, награди и инсентиви…  

Се испорачува во 3 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 199 еур.

Talent Acquisition 

HR тренинг за привлекување на таленти. Напредно ниво, со вклучени три модули на тема: агилност во HR, регрутација, привлекување на таленти, онбординг, искуство на вработените…  

Се испорачува во 3 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 199 еур.

Empowering teams 

HR тренинг за креирање агилни тимови. Напредно ниво, со вклучени три модули на тема: делегирање на одговорности, водење на тимови од далечина и водење продуктивни состаноци. 

Се испорачува во 3 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 199 еур.

Обуки од програмата на IC Agile

Agile Team Facilitation (ICP-ATF)

Сертификациски тренинг за развој на фасилитаторски вештини и примена во агилни тимови. Препорачано за Scrum мастери, PO, агилни коучи, лидери и сите кои сакаат да ја развијат вештината на фасилитација.

Се испорачува во 4 сесии по 4,5 часа, сертификација на студија на случај. Редовна цена 499 еур.

Agile Coaching (ICP-ACC)

Сертификациски тренинг за развој на вештина на агилен коуч. Препорачано за Scrum мастери, PO, агилни коучи, лидери и сите кои сакаат да ја развијат вештината на агилен коучинг.

Се испорачува во 5 сесии по 4 часа, сертификација за време на тренингот. Редовна цена 699 еур.

Agile Leadership (ICP-LEA)

Сертификациски тренинг за развој на вештини на агилен лидер. Препорачано за Scrum мастери, PO, агилни коучи, лидери и сите кои сакаат да ја развијат вештината на агилен лидер.

Се испорачува во 4 сесии по 4 часа, сертификација на студија на случајРедовна цена 599 еур.

Adaptive org design (ICP-ORG)

Сертификациски тренинг за развој на вештини на градење агилни организации. Препорачано за Scrum мастери, PO, агилни коучи, лидери и сите кои сакаат да ја развијат вештината на стратешка агилност.

Се испорачува во 4 сесии по 4 часа, сертификација на студија на случајРедовна цена 599 еур.

Обуки од програмата на Scrum Assembly

International Scrum Team Member™

Сертификациски тренинг за членови на Скрам тим. Базично ниво со вклучена припрема за испит.

Се испорачува во 3 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 199 еур.

International Scrum Developer™

Сертификациски тренинг за членови на Скрам тим кои се девелопери. Базично ниво со вклучена припрема за испит.

Се испорачува во 3 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 199 еур.

International Scrum Master™

Сертификациски тренинг за Скрам мастер. Напредно ниво со вклучена припрема за испит.

Се испорачува во 3 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 299 еур.

International Scrum Product Owner™

Сертификациски тренинг за Скрам продукт сопственик. Напредно ниво со вклучена припрема за испит.

Се испорачува во 3 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 299 еур.

International Agile Leader™

Сертификациски тренинг за агилен лидер. Напредно ниво со вклучена припрема за испит.

Се испорачува во 3 сесии по 3 часа, плус сертификација. Редовна цена 399 еур.

© 2022 Agile.mk All rights reserved.